ADWOKAT BARTOSZ ŁUCZYŃSKI 

Kancelaria adwokacka w turku

Adwokat jakub Łuczyński


Ważną dla nas sprawą są jasne ustalenia finansowe z klientem i nie stanowiły na żadnym etapie sprawy zaskoczenia. Dla potrzeb każdego klienta możemy zaproponować różne warianty zajmowania się daną sprawą i co za tym idzie różne sposoby rozliczeń.

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem.


Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

  • System wynagrodzenia zryczałtowanego 

    Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
  • System rozliczeń godzinowych 

    Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty. Kancelaria nie pobiera co do zasady tzw. premii za sukces. Nie są przyjmowane również sprawy do prowadzenia za tzw. "procent", czyli bez opłaty wstępnej, gdy wynagrodzenie ma stanowić udział w zysku w przypadku wygrania sprawy.


Porady prawne

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za udzielenie porady można uzyskać bądź przesyłając zapytanie emailem. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna udzielana jest za darmo.


Pisma procesowe i umowy

Koszt napisania standardowego pisma procesowego jest ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane. Jeżeli do napisania pisma procesowego konieczna jest analiza akt sprawy w sądzie pobierana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią.

Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie, a zależy głównie stopnia szczegółowości umowy i terminu wykonania prac.
Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za przygotowanie projektu pisma procesowego lub umowy można uzyskać telefonicznie lub przesyłając zapytanie emailem.


Sprawy sądowe

Najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane jest pobierane za prowadzenie spraw sądowych. Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na drodze umowy z klientem.

Na wysokość wynagrodzenia oprócz wartości przedmiotu sporu ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.
Negocjacje

Udział w negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów itp. rozliczane jest zwykle wg stawki godzinowej. Aktualną informację o wysokości stawki godzinowej można uzyskać telefonicznie bądź przesyłając zapytanie emailem.