ADWOKAT BARTOSZ ŁUCZYŃSKI 

Kancelaria adwokacka w turku

Adwokat jakub Łuczyński


Kancelaria Adwokacka w Turku świadczy najwyższej jakości usługi prawne dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Działamy wedle zasad, które wytyczają nam cele i sposób ich realizacji. Celem nadrzędnym i bezwzględnym priorytetem naszego działania, osiąganym poprzez najwyższą jakość świadczonej pomocy prawnej przy uwzględnieniu zasad sztuki wykonywania zawodu Adwokata oraz powyższych reguł działania jest dobro Klienta.



              


Praktyka

 • Prawo karne 
  Obrona przed organami ścigania (policja, prokuratura) oraz w postępowaniu sądowym.
 • Prawo cywilne
  Sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, o ochronę dóbr osobistych, analiza i sporządzanie umów.
 • Prawo handlowe
  Obsługa spółek prawa handlowego.
 • Prawo rodzinne i osobowe
  Sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie itp.
 • Prawo pracy
  Sprawy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, opiniowanie umów o pracę
 • Prawo spadkowe
  Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu.
 • Prawo obrotu nieruchomościami
  Sprawy własnościowe, o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, zmianę wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.